В ігровій діяльності найінтенсивніше формуються психічні якості й особистісні риси дитини, тобто основні новоутворення, які готують перехід дошкільника до наступного вікового етапу – молодшого шкільного. Спостереження за театрально-ігровою діяльністю дошкільників свідчить, що вони вловлюють у навколишньому середовищі, прочитаних літературних творах щось загальне, типове у зображенні персонажів і їх вчинків. Це загальне, типове береться за основу виконання ролі, при цьому дитина не виокремлює і не конкретизує індивідуальних рис героїв. Вдале виконання ролей викликає позитивну реакцію, почуття естетичної насолоди у виконавців і глядачів. У цих іграх діти не просто копіюють окремі аспекти життя дорослих, а й творчо осмислюють, відтворюють їх, виконуючи певні ролі та ігрові дії.

організація предметного середовища для сюжетно-рольових ігор в різних вікових групах

Діти цього віку охоче граються технікою великого розміру. Бажано мати пару таких іграшок, об’єднаних тематично (наприклад, вантажівка і підйомний кран). Граючись з ними, діти будують простий ланцюжок ігрових дій (навантажити, перевезти, розвантажити тощо). Виникненню спільних ігор з однолітками сприяє використання ігрової атрибутики, наприклад, жезла регулювальника дорожньо-транспортного руху. Особливо ефективним є модульне предметно-ігрове середовище.

Вихователям, у свою чергу, необхідно постійно демонструвати бажану поведінку. Дошкільники мають бачити, що педагог їх поважає, співпрацює з ними, шукає взаємоприйнятних рішень, висловлює емоції за допомогою слів. Така модель поведінки дорослого сприяє утворенню в групі атмосфери дружби та взаємодопомоги, а діти починають наслідувати поведінку вихователя.

• Прийміть дитину такою, якою вона є; не домагайте­ся, щоб вона відмовилася від свого рішення.

Поступово з’являються уявна гра, коли дитина переходить від гри з реальними ігровими предметами до гри з уявними. Ігри молодших і старших дітей відрізняються сюжетами. Поступово діти вводять у свої ігри сюжети з улюблених казок і кінофільмів. У грі переплітаються реальні і казкові сюжети, особливо в дітей після 4-х років. Гра є засобом відображення навколишньої дійсності, способом освоєння діяльності, взаємин дорослих у доступній для дитини формі. Дошкільник відтворює точку зору різних людей, вступає з дітьми у різні стосунки, які відображають реальну взаємодію дорослих. Зміст ігрових дій зоумовлюється практичними завданнями, які розв’язують дорослі для досягнення певної мети.

Пісок складається з найдрібніших піщинок, які символізують індивідуальність людини, а піскова маса – життя у Всесвіті.

До старшого дошкільного віку дитина здатна успішно абстрагувати значимі властивості предметів, що знаходить вираз у підборі ігрового матеріалу. У його ігровому оточенні з’являються казкові персонажі і різноманітні фантастичні ляльки і тварини. При цьому бажано, щоб у ляльок була шкільний одяг, а також одяг з елементами національних костюмів. В середньому дошкільному віці ускладнюється зміст сюжетно-рольової гри, діти освоюють атрибутику різних професій, починають розуміти художньо-образне рішення, втілене в іграшці. Тому стає можливим привнесення антропоморфних (олюднених) тварин, стилізованих зображень. Іграшки – предмети оперування стають, з одного боку, все більш реалістичними, деталізованими, більш різноманітними за тематичною спрямованістю (Н. А. Короткова).

«Побудова дачі», яка «переобладнується» багато ра­зів і може перетворитися на іншу споруду, куди діти проводять електрику, телефон, біля якої будують сауну тощо). Матеріали для створення https://kashmirlife.net/why-does-a-calorie-deficit-not-bring-precise-results-318605/ іграшок (пісок, глина, дріт, шпагат, картон, фанера, дерево). Гра як специфічна діяльність дитини не однорідна, кожний її вид виконує свою функцію в розвитку дошкільника.

• дотримання здорового способу життя.

Це — ігри-хороводи з піснями, рухливі ігри, ігри під музику, ігри-загадки. Активною має бути роль вихователя і в іграх-драматизаціях. У молодшій групі перевага надається іграм, в яких діти могли б якнайповніше задовольнити свої потреби в грі без складних особистісних взаємин. Це ігри, напри­клад, з піском та водою, в які можна грати будь-якої пори року в кімнаті або на відкритому майданчику, не­складні будівельні ігри, під час яких може виникати по­треба не тільки в індивідуальних, а й у спільних діях, погодженні задумів. Для зазначених ігор потрібний матеріал та іграшки, які спонукають дітей до рухів. У другій половині року набувають оформленого характеру рольові ігри, які дуже подобаються малечі.